BF-Group

Ett kraftfullt nordiskt samarbete

BrandFactory Group

En oslagbar kombination – gränsöverskridande och lokalt på en och samma gång

BrandFactory Group består av duktiga yrkesmänniskor som har en sak gemensam – viljan att hjälpa dig lyckas genom visuell kommunikation med stor genomslagskraft. Vår mission är att omsätta kraftfulla koncept till verklighet och samtidigt uppfylla alla dina förväntningar och mer än så, oavsett vem du är, vad du säljer eller var du finns.

Tidigare var vi åtta företag men med samma känsla för kommunikation. 2017 bestämde vi oss för att slå oss ihop under ett gemensamt namn – BrandFactory.

Över 580 hängivna och serviceinriktade medarbetare i Danmark, Norge och Sverige ägnar all sin skicklighet och erfarenhet åt att hjälpa dig lyckas med ditt varumärkesarbete. 

/

Vi tar vårt ansvar på största allvar

Hela BrandFactory tar största hänsyn till sociala och miljörelaterade faktorer oavsett uppdrag och vid all kontakt med intressenterna.

Läs mer om miljö och CSR

BrandFactorys hållbarhetsmission

BrandFactory-koncernen arbetar oförtröttligt för att se till att vi själva, våra samarbetspartners och alla underleverantörer följer alla internationella och nationella lagar, regler, förordningar och standarder, i synnerhet vad gäller affärsmetoder, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och hållbarhet.

Ekonomiska fördelar med storskalighet och erfarenhet

Att ingå i ett större nätverk innebär kreativa och praktiska fördelar som gör oss större, starkare och lönsammare. Det kommer aldrig att få oss att överge vår lokala anknytning eller nära relation till kunderna eftersom vi fortfarande fungerar som välrenommerade lokala företag, men nu med en ännu starkare uppbackning.

  • BrandFactory-koncernen går samman under ett namn

    Nyhet

    Sveriges och Nordens största varumärke inom visuell kommunikation lanserar under september 2017 det nya varumärket BrandFactory fullt ut.
  • Hur vi gör det är lika viktigt som vad vi gör

    Hållbarhet

    BrandFactory är per definition ett miljömedvetet företag. Det är mycket viktigt för oss att ta ansvar för hållbarhet, kvalitet och miljö.
 ? 
Behöver du hjälp?