BrandFactory - OX2

Årsredovisningen som bärare av varumärket

OX2

Årets viktigaste dokument

BrandFactory har under de senaste åren fått förtroendet att producera årsredovisningen för OX2.

OX2 är en svensk koncern inom förnybar energi och återvinning av organiskt avfall.

Inom framför allt storskalig landbaserad vindkraft, är OX2 idag en av de ledande aktörerna i Europa. Satsningen på just vindkraft sträcker sig drygt 25 år tillbaka i tiden då OX2 började bygga upp spetskompetens inom hela värdekedjan av en vindkraftsetablering – från initial projektutveckling, via försäljning och byggnation, fram till teknisk och kommersiell förvaltning.

Samarbetet mellan OX2 och BrandFactory bygger på att BrandFactory hjälper OX2 att beskriva sin verksamhet i årets viktigaste dokument - Årsredovisningen. Vi lyssnar in vad de vill beskriva och utifrån det, samt bilder som finns tillgängliga, skapar vi en bärande idé, form och original. I nära dialog formas kommunikationen och BrandFactory assisterar genom flertalet korrekturvändor fram till tryckning och leverans.

Låt oss berätta mer

Jessica Ramkloo

Jessica Ramkloo

Project Manager

+46 10 212 22 51 jessica.ramkloo@brandfactory.se

"OX2 har ett högt satta kvalitetskrav och vi får varje år anstränga oss för att skapa en produkt som motsvarar kundens höga förväntningar."

Dan Setterwall, Projektledare på BrandFactory.

 

bla bla blas

Känslan i den färdiga produkten måste stämma så att årsredovisningen kan fungera som en bra ambassadör för bolaget.

”Vi värdesätter BrandFactorys förmåga att hålla ihop hela produktionen och vi tycker att resultatet bidrar till att stärka OX2s varumärke”

Maria Lyckesjö, Kommunikationsansvarig i OX2.

 • BrandFactory-koncernen går samman under ett namn

  Nyhet

  Sveriges och Nordens största varumärke inom visuell kommunikation lanserar under september 2017 det nya varumärket BrandFactory fullt ut.
 • Hur vi gör det är lika viktigt som vad vi gör

  Hållbarhet

  BrandFactory är per definition ett miljömedvetet företag. Det är mycket viktigt för oss att ta ansvar för hållbarhet, kvalitet och miljö.
 ? 
Behöver du hjälp?