BrandFactory - Valio Monter

En monter som profilerar

Valio

Vad Valio är och står för

Vi fick förtroendet av Valio att skapa en monter som på ett snyggt sätt visar vad Valio är och står för, samtidigt att de på ett praktiskt och trevligt sätt skulle kunna erbjuda och dela ut smakprover till sina besökare.

Vi förverkligardin idé

Jessica Ramkloo

Jessica Ramkloo

Project Manager

+46 10 212 22 51 jessica.ramkloo@brandfactory.se
I montern fanns det kylar för produkter samt plats för förvaring.

Valio

I montern fanns det kylar för produkter samt plats för förvaring. Utseendet av montern baserades på Valios nya profil.

Montern är skapad för att användas vid flera tillfällen

Montern är byggd på ett flexibelt sätt och kan monteras upp och ned vid ett flertal gånger. Den kan anpassas till olika ytor, vilket innebär att vissa delar går att minska eller addera, beroende på tillfälle och behov då montern ska användas. Det byggdes även en specialvagn med hjul, där alla delar förvaras säker och underlättar leverans och montage.

I montern ska det finnas kylar för produkter samt plats för förvaring.

Kompetenser i bruk

Utseendet av montern har baserats på Valios nya profil.
 • BrandFactory-koncernen går samman under ett namn

  Nyhet

  Sveriges och Nordens största varumärke inom visuell kommunikation lanserar under september 2017 det nya varumärket BrandFactory fullt ut.
 • Hur vi gör det är lika viktigt som vad vi gör

  Hållbarhet

  BrandFactory är per definition ett miljömedvetet företag. Det är mycket viktigt för oss att ta ansvar för hållbarhet, kvalitet och miljö.
 ? 
Behöver du hjälp?