BrandFactory ansöker om konkurs för affärsområdet Printhouse – affärsområdena Signs & Graphics Sverige och Norge samt Logistics påverkas inte

30 November 2023

BrandFactory ansöker om konkurs för affärsområdet Printhouse affärsområdenaSigns & Graphics Sverige och Norge samt Logistics påverkas inte

Marknaden för printprodukter har genomgått en omfattande strukturell minskning i över ett decennium. Dessutom innebar pandemin ett hårt slag mot printsegmentet. Eftertillfällig återhämtning har marknaden fortsatt med en nedåtgående trend som accelererats av lågkonjunkturen. BrandFactory Printhouse AB har försökt att parera nedgången genom besparingsprojekt som har givit effekt, men samtidigt har marknaden fallit snabbare än förväntat. Nuvarande ägare har under de senaste åren investerat betydande belopp i verksamheten. Styrelsen kan nu konstatera att någon vändning inte är i sikte och att pågående kostnadsbesparingsprojekt inte kommer att ta bolaget till lönsamhet. Därför har bolaget fattat beslut om att affärsområdet Printhouse, som utgörs av tidigare förvärvade INEKO, ansöker om konkurs.

Konkursen i Printhouse gör också att BrandFactory Holding går i konkurs. BrandFactory Signs & Graphics i Sverige och Norge är lönsamma och drivs vidare i befintlig form, det gör också Brandfactory Logistics. Ägandet av koncernen kommer tillfälligt att förvaltas av konkursförvaltaren och förhoppningen är att delar eller hela verksamheten ska förvärvas.

Verksamheten i Printhouse AB fortsätter tills vidare under ledning av konkursförvaltaren i nära samarbete med befintlig ledning. Medarbetare skyddas av den statliga lönegarantin.

Det är naturligtvis oerhört tungt att begära Printhouse i konkurs, men vi måste välja att fokusera på de delar av verksamheten som visar lönsamhet. Trots omfattande investeringar, effektiviseringar och intäktsdrivande projekt går ekvationen helt enkelt inte ihop och i längden går det inte att driva vidare en förlusttyngd verksamhet på en nedåtgående marknad. Vi tvingas fatta det här beslutet som tyvärr påverkar Printhouse för att rädda resten av jobben och den lönsamma delen av verksamheten, säger Jakob Söderbaum, vd BrandFactory.

Kvarvarande verksamhet innefattar 97 tjänster och i verksamheten som omfattas av konkurs finns 102 tjänster. Medarbetare är informerade och fackliga förhandlingar tar nu vid.

Vid medieförfrågningar, vänligen kontakta:

Jakob Söderbaum, vd BrandFactory
jakob.soderbaum@brandfactory.se

+46 70 260 45 80

Pressmeddelanden

BrandFactory ansöker om konkurs för affärsområdet Printhouse

BrandFactory files for bankruptcy for Printhouse