ETT STARKT AVSLUT MÖJLIGGÖR EN BRA BÖRJAN

Januari 2021

Det är nästan en underdrift att kalla 2020 för ett händelserikt år.
Som bekant satte en pandemi tänderna i världen och skakade om både företag och människor rejält. Trots detta kan vi på BrandFactory blicka tillbaka på ett lyckosamt år och mycket starkt avslut.

Förändringens vindar har blåst hos oss under 2020. Vårt år inleddes med att slutföra en rekonstruktion som vi kunde landa enligt plan i mars med en ny koncern och ledning för Sverige.

Nytt blod och nya idéer har tillfört en positiv kraft till vårt bolag.
Vi har tagit en rad strategiska beslut och genomfört viktiga strukturella förändringar. Det har resulterat ett stort antal kostnadsbesparingar och effektiviseringar vilket har stärkt bolagets likviditet.

Förnyelse och förändringar är inget som görs för egen maskin.
Det är många som har varit med oss på resan framåt. Till dig som kund vill vi rikta ett stort tack för din lojalitet och ditt tålamod. Vår ambition för framtiden är att fortsätta inspirera dig till ännu bättre affärer för ditt varumärke och vara en trygg och utvecklande partner.

Tillsammans med dig vill vi vända blicken framåt och bjuda in ett nytt spännande och framgångsrikt år.

Är du något du funderar över, är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson.

Med vänlig hälsning,

Johan Stålhäll
VD BrandFactory Sverige