INFORMATION OM HUR VI PÅ BRANDFACTORY HANTERAR CORONA

Inom BrandFactory är hälsa och säkerhet vår främsta prioritet. För att minska smittspridningen av coronaviruset (Covid 19) har vi vidtagit ett antal åtgärder i ett led att värna om vår personal samt våra intressenters trygghet.

Vi har från första dagen då Coronaviruset bredde ut sig i Sverige följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och vidtagit en rad åtgärder inom våra verksamheter för att minimera smittspridning. Det innebär bland annat ökade hygienrutiner där inga medarbetare med några som helst symtom på förkylning, halsont, feber etc. tillåts vara i tjänst.

Följande åtgärder vidtas:

  • Vi för en tät dialog med BrandFactorys kunder och leverantörer om deras specifika situation och behov. Genom att vara lyhörda, anpassar vi vår verksamhet och leveranser utifrån rådande situation.
  • Så långt det är möjligt har vi anpassat den dagliga verksamheten och erbjuder de medarbetare som kan, att arbeta hemifrån på ett optimalt sätt utan att tappa kontakt med chef eller kollegor.
  • För de medarbetare som av olika anledning behöver utföra sitt arbete på företaget, har vi vidtagit åtgärder vid arbetsstationer och i allmänna utrymmen för att minska fysisk närhet.
  • Vi undviker fysiska interna och externa möten och rekommenderar endast möten digitalt i möjligaste mån, ex. via Teams.
  • Vi har utökat vårt fokus på lokalvård. Företagets lokaler och inredning rengörs noggrant och möjlighet till desinficering med handspritt har utökats till flera platser.

Mer information

Om du önskar mer information eller uppföljning, tveka inte att kontakta oss. Aktuell information publiceras även på vår hemsida. Är du kund/leverantör vänligen kontakta din kontaktperson i första hand. Du kan även maila till info@brandfactory.se.

För råd och utförligare information, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ta hand om er!

Med vänlig hälsning
BrandFactory

INFORMATION IN ENGLISH

Contact us by sending an e-mail to: info@brandfactory.se

Stay safe!

With kind regards
BrandFactory