HUR VI GÖR ÄR LIKA VIKTIGT SOM VAD VI GÖR

Vårt mål är att utvecklas och bli ännu mer hållbara. För att lyckas med våra ambitioner tar vi hänsyn till branschens utmaningar, våra intressenters synpunkter samt vår egen samlade erfarenhet. Människor, miljö, kvalitet och säkerhet är de områden vi främst fokuserar på för att möta en ekologisk hållbar morgondag.

BrandFactorys hållbarhetsmission
På BrandFactory skapar och producerar vi analog och digital kommunikation för några av Nordens största och minsta varumärken.

Vi realiserar era idéer för att ge den bästa möjliga upplevelsen av ert varumärke, oavsett hur och var ni möter era kunder. Våra cirka 220 specialister i Sverige och Norge levererar och utvecklar dagligen visuell kommunikation i världsklass tillsammans med våra uppdragsgivare.

Vi har ett brett produkt- och tjänsteutbud som spänner över områden som kampanjproduktion, exteriör- och interiör skyltning, butikskommunikation, kontorsprofilering, fordonsdekor, trycksaker, foliering, digital signage, produktmärkning, dekaler och logistik. Vi tar hand om allt från koncept, produktion till leverans. Från koncept till verklighet.

Vårt hållbarhetsarbete ligger till grund för allt vi gör och omfattar långsiktiga och ambitiösa mål om garanterat hög kvalitet, socialt ansvarstagande, god affärsmoral och omtanke om vår miljö.

Läs hela vår hållbarhetsrapport

”Att vi har en tydlig hållbarhetsagenda och väljer att lyfta fram den upplevs som positivt av våra kunder. Varje investering är ett tillfälle att minska vår miljöpåverkan.”

Jakob Söderbaum, Group CEO

ANSVARSFULL OCH MILJÖMEDVETEN PRODUKTION

Vi är ett företag där en stor del av omsättningen är egen produktion. Därför är det naturligt att vi tar ansvar och agerar miljömedvetet genom hela verksamheten. I vår koncern arbetar vi med ett flertal initiativ och rutiner med fokus på att minska vår miljöpåverkan.

Långsiktigt hållbart samhälle
Vi är en del av samhället därför är det självklart att vår hållbarhetssyn sträcker sig utanför våra väggar och tak. Långsiktiga kund- och leverantörsrelationer, baserat på god kvalitet och säkerhet som hållbara produkter och ett socialt ansvar är exempel på områden vi arbetar aktiv med. Vi väljer material och leverantörer som hjälper oss att minska vår miljöpåverkan. Inom vår verksamhet hittar du flertalet certifieringar för att upprätthålla en miljövänlig produktion. Certifieringarna ställer stora krav som vi måste uppfylla, något vi gör med glädje.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet på BrandFactory

Läs mer

 

Vi tar hänsyn till natur och miljö i våra processer och väljer material och leverantörer som hjälper oss minska miljöpåverkan. Vi arbetar med leverantörer som kan garantera samma hållbarhetssyn – och för att säkerställa det har vi satt upp miljömål som både vi och våra leverantörer måste följa.

Våra miljömål är:
Att erbjuda och påverka våra kunder att välja miljövänliga och hållbara lösningar där det är möjligt.

 • Att premiera miljömedvetna leverantörer och partners.
 • Att involvera våra medarbetare i att skapa miljöförbättringar och se till att alla anställda är medvetna om vår miljöpolicy och agerar i enlighet därmed.
 • Minska klimatpåverkan från vår energiförbrukning.
 • Varsamt välja kemikalier vid tillverkning av specialprodukter.
 • Minska vår påverka från papper och tryckmaterial på miljön.
 • Minska spill.
 • Förbättra avfallshanteringen för ökad grad av återvinning.

Certifieringar
Vi har flera certifieringar i BrandFactory Group:

 • Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001
 • Certifierad Grafisk Produktion, CGP
 • Miljöledning enligt ISO 14001
 • Miljömärkning enligt Svanen
 • Miljöanpassat bruk av världens skogar. FSC®-certifiering (FSC-C006484)

Fråga oss om du vill beställa FSC® certifierade produkter eller produkter med svanen.

Vi arbetar så hållbart och miljömässigt som möjligt för att leva upp till våra certifieringar och såväl våra kunders som våra egna önskemål för en miljövänlig produktion. Detta medför ett stort antal krav, som vi därmed måste uppfylla – och som vi uppfyller med glädje.

LÄR DIG MER OM BRANDFACTORY

VISUELL KOMMUNIKATION MED OÄNDLIGA
MÖJLIGHETER.

KONTAKTA OSS