UTFASNING AV KVICKSILVER

November 2024

EU har beslutat fasa ut belysning med kvicksilver som finns i lysrör, vilket är vanligt förekommande i äldre skyltar. Förutom att lysrören innehåller kvicksilver, är de inte heller lika energieffektiva som LED-belysning. Utfasningen startar under 2023 och beräknas pågå i fem år. 


BrandFactory hjälper gärna till med denna hållbara omställning. Välkommen att kontakta oss!