BRANDFACTORY INVESTERAR I NYTT SKÄRBORD OCH UTÖKAR KAPACITETEN

Januari 2021

Med ett nytt skärbord på plats i produktionsanläggningen i Farsta har BrandFactory skaffat sig en effektivare produktionsenhet. Det nya bordet ersätter tre äldre som tack vare sin större bredd och en rad nya funktioner ökar kapaciteten.

BrandFactory har en tydlig inriktning med sitt hållbarhetsarbete och arbetar aktivt inom flera områden. Ett viktigt led i detta är företagets kvalitets- och miljöarbete med fokus på besparing av energiåtgång.

Skärbordet används för att skära ut stora material t.ex. formskurna skivor i Re-board, plexiglas eller Kapa som används till att producera bl. a. mässmaterial, och butiksställ. Det används också till figurskurna dekaler, skyltar och pappfigurer.

I samarbete med Zünd, en av företagets viktiga samarbetspartners och leverantörer, har under hösten det nya bordet installerats. Bordet, ett Zünd G3 3XL-2500, sparar både produktionstid och material. Dessutom skapas bättre förutsättningar för att optimera arbetsprocesser tillsammans med de geografiska enheterna Linköping och Göteborg.

”Vi behöver en modern maskinpark som möjliggör vår framdrift och position. Tack vare denna investering, har vi nu optimerat våra möjligheter att effektivt producera och leverera med högsta kvalitet”, säger Daniel Redner, produktionschef BrandFactory.