HÅLLBARHETSREDOVISNING

November 2024

Vårt hållbarhetsarbete ligger till grund för allt vi gör och omfattar långsiktiga och ambitiösa mål om garanterat hög kvalitet, socialt ansvarstagande, god affärsmoral och omtanke om vår miljö.

 

Läs mer om vårt bidrag till en mer hållbar framtid i vår Hållbarhetsredovisning.

Hallbarhetsredovisning_BF2022