Långsiktigt ägarskap tryggat för BrandFactory Signs & Graphics i Sverige och Norge

12 DECEMBER 2023

Nyligen ansökte affärsområdet Printhouse om konkurs och verksamheten drivs nu vidare av konkursförvaltaren. Bolagen BrandFactory Signs & Graphics i Sverige och Norge påverkades inte av systerbolagets konkurs, däremot påverkades moderbolaget i koncernen. Men nu är långsiktigt och finansiellt starkt ägarskap för koncernens livskraftiga bolag inom Signs & Graphics tryggat genom att Lazarus Industriförvaltning fortsätter att ta ansvar för verksamheterna. Arbetet med att separera bolagsstrukturerna kommer nu att påbörjas.

Jag är mycket glad att kunna presentera en lösning som säkrar kundleveranser och trygghet för de anställda i Signs & Graphics Sverige och Norge både på kort och lång sikt. Ägarna är långsiktiga, har branschkunskap och finansiell styrka. Jag ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa kundlösningar tillsammans med våra fantastiska medarbetare. Nu kan vi fokusera framåt och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans, säger Jakob Söderbaum, vd BrandFactory.

Vid medieförfrågningar, vänligen kontakta:

Jakob Söderbaum, vd BrandFactory
jakob.soderbaum@brandfactory.se

+46 70 260 45 80

Pressmeddelanden

1. Pressmeddelande